Til alle virksomheder: 3 gode overvejelser i forbindelse med CSR

Begrebet CSR dækker kort fortalt over virksomheders samfundsmæssige ansvar både i forhold til medarbejdernes vilkår og sociale vilkår samt problemstillinger inden for økonomi, klima og miljø. Formålet med implementeringen af en CSR-politik er at skabe værdi for samfundet og virksomhedens interessenter. Der findes mange måder at føre CSR-politik på, og det er op til den enkelte virksomhed selv at vurdere, hvilke metoder, de finder passende.

Hvad ville der ske, hvis din virksomhed ikke var her?

Bæredygtighed, klima og miljø er tre af de mest relevante og omdiskuterede emner i dagens Danmark. Derfor kan det også være afgørende for dig som virksomhed at leve op til de krav, samfundet forventer af dig. Derfor kan det være en hjælp for dig at gøre følgende overvejelse: Hvorfor er din virksomhed til, og hvad bidrager den med til samfundet? Det kan være alt fra vækst og flere arbejdspladser til sponsorater eller bidrag til organisationer, der har et socialt ansvar og mange andre ting. Det kan også være, at selve kernen i din virksomhed er at skabe ting, der skal være med til at skåne miljøet i fremtiden. Der findes altså næsten ingen grænser for kreativiteten.

Er din virksomhed attraktiv for de kommende mulige medarbejdere?

I Danmark ligger arbejdsløsheden på et meget lavt niveau, hvilket vil sige, at beskæftigelsen er høj. Det betyder også, at konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft er hård. I dag er der tendens til, at folk vælger deres arbejdsplads ud fra, at de kan se en mening med arbejdet, samt at der er rummelighed på arbejdspladsen. Det er altså ikke længere kun løn, personalegoder og de mere materielle ting, der spiller en afgørende rolle. Derfor er det vigtigt for dig som virksomhed at skabe gode og trygge rammer for dine medarbejdere og samtidig have nogle gode værdier som medarbejderne kan forene sig med.

Find en leder med den rigtige profil

En leder med de rigtige værdier kan være altafgørende for at skabe en god og solid CSR-politik, et godt arbejdsmiljø og meget mere. Det kan dog være svært at finde lige netop ham eller hende. Men bare rolig; der er hjælp at hente. Med executive search kan du få hjælp til at finde lige netop den leder, som har den rette profil til din virksomhed. Med den rette leder på plads, kan den bedste CSR-politik nu udarbejdes, og du kan nu som virksomhed læne dig tilbage med god samvittighed.

 

Sådan holder du gang i virksomhedens udvikling

For at en virksomhed skal blive ved med at udvikle sig, er det nødvendigt, at der hele tiden gøres nye tiltag. Hvis virksomheden bliver hængende i gamle vaner, kan det ske, at den bliver overhalet indenom af andre selskaber.

Ny læring til medarbejderne

I en virksomhed er det typisk de helt almindelige medarbejdere, der står for at producere indhold, hvad enten dette er et fysisk produkt eller måske en mere abstrakt ydelse. Skal virksomheden blive ved med at udvikle sig, er det derfor nødvendigt, at medarbejderne også udvikler sig løbende.

Denne udvikling kan blandt andet blive hjulpet på vej af e-learning, som du kan læse mere om her. E-learning er en fordel, da medarbejderne selv kan tage kurser på deres computere. På den måde kan kurset blive taget i medarbejderens eget tempo, og der er ingen krav om, at alle medarbejderne skal samles på et givent tidspunkt.

Kig dig omkring

Skal du følge med i udviklingen, kræver det naturligvis også, at du ved, hvad der sker omkring dig. Der kommer hele tiden nye teknologier og teorier på markedet, og nogle af disse kan være brugbare i din virksomhed.

Arbejder virksomheden inden for en meget specifik niche, kan det være svært at opfatte disse ting i de generelle nyheder. Her kan det godt betale sig at være gode venner med sine konkurrenter.

Løbende evaluering

Hvis virksomheden skal blive bedre og bedre, må man jævnligt stille spørgsmål til, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. I mange tilfælde kan dette nemlig føre til, at diverse processer bliver forbedret.

Når man evaluerer, er det væsentligt at spørge ind til alle typer af medarbejdere. Sandsynligvis vil folk med forskellige opgaver også have et forskelligt syn på, hvad virksomheden skal ændre. Hvis alle bliver hørt, vil du med garanti også stå tilbage med mere tilfredse medarbejdere.

Produceres dine varer i ægte CSR-stil?

Når det gælder CSR, er det naturligvis relevant at have styr på, hvordan produktionen af dine varer foregår. Mange store virksomheder får produceret deres varer i udlandet, fordi det er billigere, men det gør det også sværere at holde øje med arbejdsforholdene.

Produktion i udlandet

I mange virksomheder kan det godt betale sig at rykke produktionen til udlandet set ud fra et økonomisk perspektiv. Her kan man nemlig typisk finde billigere arbejdskraft, hvilket gør, at man skal bruge færre penge på at producere varerne.

Er virksomhedens produktion blevet rykket til udlandet, er det dog stadig nødvendigt at holde øje med denne del af virksomheden. Eksempelvis er det stadig ikke i orden, hvis virksomheden i høj grad forurener eller hvis arbejdsforholdene ikke er i orden. Dette på trods af at produktionen ikke foregår i Danmark.

Ændringer kan betale sig

Opdager du, at der er visse ting, som skal laves om i produktionen, kan det kræve mange penge. Det kan for eksempel være, at de gamle maskiner skal skiftes ud, eller at produktionen skal rykkes tilbage til Danmark.

Disse ændringer er muligvis omkostningsfulde, men hvis du vægter CSR højt i din virksomhed kan de være nødvendige. På moneybanker.dk kan du optage et online lån, hvis du har brug for penge til at forbedre din virksomhed. Inden du låner, er det dog vigtigt, at du sikrer dig, at du kan betale lånet tilbage.

En rejse med formål

Er du nervøs for, at produktionen ikke foregår efter virksomhedens standarder, kan det være en god idé at undersøge sagen. Ved at foretage en rejse til det pågældende land, kan du nemlig se med egne øjne, hvordan det står til på fabrikken eller værkstedet.

Mange virksomhedsledere har aldrig besøgt stedet, hvor deres varer bliver produceret. Dette betyder, at der kan ske mange ting, som afdelingen i Danmark ikke har kendskab til. En rejse kan være med til at afdække at forholdene er, som de skal være.

Chefens rolle

Som chef har du sandsynligvis en mere administrativ rolle, og således står du ikke selv med produktionen af varerne. Dog er det en del af dit ansvar som chef at sørge for, at virksomheden kan stå inden for den produktion, der foregår.

Derfor har det naturligvis betydning, at der bliver fulgt op på, hvordan produktionsmedarbejderne har det. Det kan for eksempel være en god idé løbende at indkalde til samtaler, hvor det kan diskuteres, om der er noget, der skal ændres i forhold til arbejdsforhold eller virksomhedens produktion.

Tiderne skifter

Når det gælder produktion og arbejdspladser ændrer tiderne sig hele tiden. Generelt bliver forholdene bedre og bedre, og derfor er det vigtigt, at din virksomhed følger med udviklingen. Det kan blandt andet være, at der er kommet maskiner på markedet, som gør produktionen af dine varer mere miljøvenlig.

Hvis du overvejer at rykke virksomhedens produktion til Danmark, må du tænke over, hvilke varer du  sælger. Typisk er varer produceret i Danmark af højere kvalitet, og derfor kan de også sælges dyrere, men det er ikke sikkert, at danskproducerede varer er fordelagtige for virksomhedens målgruppe.