Sådan finder du din CSR-ambassadør

I gamle dage var en brand-ambassadør kun noget, som man havde, hvis man var en stor virksomhed eller en kendt forening som Røde Kors. Men med sociale medier er det blevet lettere at få ambassadører tilknyttet sin virksomhed.

Vi vil anbefale, at I finder en CSR-ambassadør, som noget af det første til jeres virksomhed. På den måde kan I lettere komme ud med jeres budskab.

Ja, de skal have løn

Der er mange, som undrer sig over, hvorfor de skal give penge til en CSR-ambassadør. Men det giver lidt sig selv, hvis de udføre et job for din virksomhed. Du skal sætte dig ned med dem og lave en plan for, hvad I gerne vil have ud af samarbejdet. På den måde finder du også ud af, at deres rolle er vigtigt for din virksomhed.

I skal vælge at samarbejde med nogle, som kan hjælpe jer med at komme ud med jeres budskab. Det nytter ikke noget, hvis I har en CSR-ambassadør, som kun gør det, fordi I har givet personen penge.

De skal gøre det, fordi de brænder for det, som I laver. I skal samtidig vælge dem, fordi I godt kan lide det, som de står for. Det er vigtigt, at I finder et godt match.

Normalt aftaler man en fast månedlig løn, hvor de har et min. af arbejdsopgaver. I kan også udarbejde nogle bonusser,  så de får flere penge, hvis medierne tager jeres historier op osv. Hvis I ikke har råd til at betale penge for det, kan I vælge at få tilskud til virksomheden, eller I kan spørge CSR-ambassadøren, om I kan lave en midlertidig løsning.

Her finder du dem

Det svære er altid at finde nogle, som passer sammen med jeres brand. Generelt vil vi anbefale, at I kigger mod de mange influencers, som der findes i dag. Det er helt klart dem, som kan være med til at få jeres virksomhed i medierne.

Det kan være alt fra Youtubere, bloggere til Instagrammere. I dag er der så mange, som du kan vælge imellem, så det burde være muligt at finde nogle, som I kan samarbejde med. Fortæl dem om hvorfor I godt kan lide dem, og hvorfor I tror, at de ville være gode samarbejdspartnere med jer.

I finder den bedste CSR-ambassadør, hvis I undersøger, hvad de står for. Mange vælger bare nogle, som er store, fordi de gerne vil i medierne. Men det er lettere at komme i medierne, hvis I har en klar vision for, hvad det er, at I helt præcist står for.

Målsætning

Når I endelig har fundet en CSR-ambassadør, så sørg for at bruge noget tid i starten på, hvad I gerne vil have ud af dem, og hvad de gerne vil have ud af jer. Det bedste partnerskab fungerer ved, at alle helt præcis ved, hvad det er, at det endelig mål er.

Med samme vision for jeres CSR, vil det også være mere tydeligt for medierne og dermed befolkningen, hvorfor de skal gå op i jeres virksomhed.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt

Det kræver en unik kombination af viljestyrke, mod og passion at starte en ny virksomhed.Der er ingen garanti og intet sikkerhedsnet, men til gengæld er der meget at vinde for dem, som ikke giver hurtigt op.

Nogle mennesker kan lide at bevæge sig ud, hvor de ikke kan bunde – det er måske ligefrem det eneste de ved, hvordan man gør, mens andre lettere bliver utrygge. Heldigvis betyder det ikke nødvendigvis at de typer, som har lettere ved at blive nervøse når de kastes ud i nye udfordringer, ikke kan være glimrende arbejdspartnere i en ny virksomhed. Faktisk er det ofte de lidt mere forsigtige, som har hang til bekymring, der udfører arbejdet mest grundigt. Har virksomheden en pendant til disse grundige perfektionister, er det en glimrende kombination af personlighedstyper, som ofte favner bredt kompetencemæssigt.

Det er ofte nødvendigt at tage et lån, når man skal opbygge en virksomhed fra bunden. Både for at få indkøbt de rette midler til det som virksomheden skal levere, men også for at skabe et behageligt miljø for de ansatte. Et sundt arbejdsmiljø er nemlig alfa omega, når det kommer til effektivisering på en arbejdsplads. Her kan du læse mere om rentefrie lån.

Er det sociale sammenhold godt på arbejdspladsen, gør det ofte, at medarbejderne generelt gør sig mere umage. Der er nemlig en stor styrke gemt i kollegiale venskaber, og det at folk har respekt for- og interesse i hinanden på en arbejdsplads betyder alt for energiniveauet hos medarbejderne.

Empati blandt kollegaer skaber et mere fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man er villig til at give den en ekstra skalle på dage, hvor kollegaen måske ikke har lige så meget overskud.

Derfor er det netop en god idé at værne om sociale arrangementer af og til, så fællesskabsfølelsen bliver styrket. Selvom man kan have vidt forskellige fritidsinteresser, politiske holdninger og livsværdier, har man trods alt én vigtig ting til fælles; nemlig det mål arbejdspladsen har for øje. Da man faktisk ofte bruger størstedelen af sin tid på sit arbejde, er det ekstra vigtigt, at det er et sted, man føler sig godt tilpas.

Implementér CSR i næste uge

Vi hører tit for virksomheder, at de ikke går i gang med CSR, fordi de tænker, at det er en langsommelig proces, og derfor er det ikke noget for dem.

For at undgå dette vil vi anbefale jer til at se CSR som noget, der altid er i bevægelse. Når I begynder at se på det på denne måde, så giver det ikke mening at vente til næste år med at gå i gang med det.

I kan allerede gå i gang med det i næste uge, da I selv afgør tempoet.

Lav jeres CSR vision

I første omgang skal I nedskrive en vision for, hvad det er, at I gerne vil have, at der skal ske. Hvad er jeres grund til, at I gerne vil tage større ansvar for samfundet? Det er vigtigt, at I ikke bare gør det, fordi I tror, det er det rigtige at gøre det.

I skal skabe en kultur, hvor I ved, at det er det rigtige at gøre, for det siger sig selv, at virksomheder bør hjælpe til med at skabe et bedre samfund.

Det bør i første omgang være direktøren eller bestyrelsen, som kigger nærmere på, hvor de gerne vil have, at virksomheden skal gå hen i fremtiden. Her er det interessant at indbygge CSR i firmaets nuværende vision.

Jeres virksomhed har helt sikkert noget, som I gerne vil opnå, om I så har skrevet det ned eller ej. Hvis I ikke har skrevet det ned, skal I starte med at gøre det.

Direktøren kan også vælge at outsource det til en arbejdsgruppe, som skal kigge nærmere på, hvad I kan gøre. Når vi synes, at direktøren skal gøre en stor del af det, skyldes det, at det er direktørens job at motivere alle de ansatte til at følge virksomhedens vision.

Dette gælder uanset, om I er en lånevirksomhed, VVS eller en kæmpe koncern som LEGO.

Brug en uge til at udarbejde jeres vision.

Præsentér visionen for hele virksomheden

Nu er det vigtigt, at I kalder til møde, så I kan præsentere visionen for hele virksomheden. Det er nu, at det svære starter, for nu skal I have jeres vision ud i hele virksomheden. Det er, derfor at vi siger, at jeres vision også skal indeholde jeres CSR vision.

Mange virksomheder skaber flotte visioner på papiret, som de aldrig udfører i virkeligheden, og det er en kæmpe fejl.

Jeres CSR vision skal gøre en forskel, og det gør den kun, hvis alle medarbejdere arbejder på den og i samme retning.

Det er grunden til, at man nedskriver visioner, så I alle sammen kan arbejde på den. Dvs. at måden at I laver sociale medier på, skal ikke være fuldstændig anderledes end måden, hvorved I henvender jer til kunder.

Det hele skal spille sammen, så der er synergi i virksomheden. Med en CSR vision kan I hele tiden vende tilbage til det dokument, når I skal vide, hvordan I skal gribe et område an på, også selvom der er tale om et nyt område. For I ved allerede, hvordan I gerne vil have, at omverden ser jer.